Veterinárne dni Dr. Juraja Fajnora
29. november - 1. december 2019
Smolenický zámok

Sponzori a výstava

Naša vďaka patrí všetkým zúčastneným firmám a podporovateľom kongresu Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora

 

Generálny sponzor SAVLMZ
Hlavný partner SAVLMZ
Partneri kongresu