Veterinárne dni Dr. Juraja Fajnora
29. november - 1. december 2019
Smolenický zámok

Kontakt

Veterinárne dni Dr. Juraja Fajnora
Smolenický zámok
29. november - 1. december 2019

Kontakt na organizátora kongresu:

účastníci kongresu: info@savlmz.sk

vystavovatelia: prezident@savlmz.sk
MVDr. Róbert Maňko – prezident:  + 421 905 511 971

SAVLMZ
Jadrová 11
821 02 Bratislava
IČO: 31305962
DIČ: 2021378128
IČ DPH: SK2021378128