Veterinárne dni Dr. Juraja Fajnora
29. november - 1. december 2019
Smolenický zámok

Výlety do okolia

Jaskyňa Driny

Múzeum Molpír

Dolina Hlboče

 Ďalšie možnosti rekreácie a výletov nájdete na webových stránkach obce Smolenice.