Veterinárne dni Dr. Juraja Fajnora
29. november - 1. december 2019
Smolenický zámok

Miesto akcie

KONGRESOVÉ CENTRUM SAV

Na úpätí Malých Karpát, cca 60 km severozápadne od Bratislavy sa nachádza obec Smolenice  so známym Smolenickým zámkom. Tento bol v r. 1953 odovzdaný Slovenskej akadémii vied ako účelové ubytovacie zariadenia. Postupne sa interiér zmodernizoval tak, aby sa dal využívať na konferencie, sympóziá, odborné semináre a iné vzdelávacie podujatia a od 26.6.1953 slúži Smolenický zámok ako Kongresové centrum SAV.
Prostredie je prispôsobené na tento účel a poskytuje reprezentačné priestory na pracovné a aj spoločenské podujatia, pre ktoré je k dispozícii:

Okrem rokovacím priestorov sú v zámku ďalšie priestory zabezpečujúce pohodlie návštevníkom a účastníkom akcií: 
Reštauračné priestory s kapacitou 64 miest vo Veľkej jedálniUmelecká jedáleň s kapacitou 36 miest,  zámocký bar
Na spoločenské posedenia sa môže využit i dolné nádvorie zámku so živánčiskom, či vinárňou v bašte (30miest). 

Celková ubytovacia kapacita Kongresového centra SAV je 85 lôžok umiestnených v 1,2,3 posteľových izbách a 5 apartmánoch. 
Priestory v zámku slúžia prednostne pre akcie SAV, ale voľná ubytovacia kapacita sa prenajíma i cudzím organizáciám s prioritou pre štátne organizácie, ministerstvá a vysoké školy.

Počas letných prázdnin sa zariadenie využíva na rekreačné týždenné pobyty pre pracovníkov SAV a v rámci voľnej kapacity i pre cudzie organizácie. 
Pre verejnosť je zámok otvorený v letných mesiacoch júl-august, kedy sú zabezpečené prehliadky zámku s odborným výkladom sprievodcu.