Veterinárne dni Dr. Juraja Fajnora
29. november - 1. december 2019
Smolenický zámok

História Chirurgických dní

Dlhé roky Veterinária bola jedinou vzdelávacou akciou SAVLMZ a na Slovensku vôbec a tak v roku 1999 sme si povedali, že dozrel čas na to, aby sme našim členom ponúkli niečo viac. Po mojej konzultácii so, žiaľ, dnes už nebohým dr. Jurajom Fajnorom a po hľadaní vhodného miesta nám napadlo vybrať miesto originálne a nám blízke. Tieto atribúty spĺňal pre nás oboch Smolenický zámok a tak sme navrhli celému prezídiu túto lokalitu. Bola, aj keď s malými obavami odsúhlasená a bolo treba zvoliť tému prvého ročníka. A opäť zvíťazil „egoizmus“ a tak sme aj tu z Jurajom presadili tému nám blízku a to stomatológiu malých zvierat. Aby sme išli príkladom, podujali sme sa, že budeme aj prednášať, samozrejme za účasti aj ďalších speakrov, čo boli prof. Pavlica zo Slovinska, Dr. Gawor z Poľska a doc. Capík z našej Alma mater.

Krásne jarné počasie a neopakovateľná atmosféra historických priestorov Smolenického zámku (možno vtedy aj naše mladícke nadšenie) vytvorili dokopy akciu, ktorá mala priaznivý ohlas u poslucháčov, vystavovateľov a aj my, organizátori sme boli spokojní. Toto položilo základ dodnes úspešnej akcie, ktorú sa nám podarilo zaradiť do programu vzdelávania Svetovej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat a veľmi dobre sa mi počúvalo po rokoch, keď sa vo vzdelávacej komisii tejto asociácie žartovne povrávalo, že ideme pristavovať zámok. To dokazovalo záujem o akcie, ale aj vtedy už našu začínajúcu ekonomickú sebestačnosť a koniec potreby finančnej pomoci zo WSAVA.

Veľmi ma teší a som hrdý na to, že sa z tejto vzdelávacej akcie stala tradícia, ktorú aj ďalší organizátori udržujú v krásnej predvianočnej atmosfére. V roku 2009, pri oslave 10.výročia sa mi splnil malý sen. Zámok vždy osvetľovali hviezdny prednášajúci z celého sveta, ale tento rok sme ho v rámci večerného spoločenského programu osvetlili ohňostrojom. Verím, že aj ďalej bude smolenická akcia pokračovať v tomto svetle, veď sme Jurajovi Fajnorovi sľúbili, že pokiaľ to len bude trošku možné, budeme v tejto práci pokračovať.

Tibor Brauner formalTibor Brauner
bývalý prezident SAVLMZ