Veterinárne dni Dr. Juraja Fajnora
29. november - 1. december 2019
Smolenický zámok

Čo je to diskusný stôl?

Diskusný stôl je nový koncept vzdelávania veterinárnych lekárov. Je nový u nás na Slovensku, vo vyspelých veterinárnych krajinách je už niekoľko rokov až desaťročí zaužívaný v rôznych podobách (v UK napr. Journal club). 

O čo vlastne ide?

Cieľom diskusného stola je najmä neformálnou formou navodiť diskusiu slovenských veterinárnych lekárov na určitú tému, kedy si vymieňajú skúsenosti a zosúlaďujú ich s novými pohľadmi a poznatkami z literatúry a zahraničných praxí. Takáto diskusia zlepšuje spoluprácu, komunikačné a argumentačné  schopnosti veterinárnych lekárov, čo je najmä na Slovensku pomerne veľký problém. Ďalším z cieľov je nájsť formu konsenzu v danej téme, ktorý by bol aplikovateľný v slovenských podmienkach (napr. docieliť spoločného konsenzu v algoritme diagnostiky a terapie určitého ochorenia). No a v neposlednej miere ide o vzájomné spoznanie sa veterinárnych lekárov, pretože nastupujú nové generácie a tváre sa menia.

Ako to vlastne funguje?

Každého diskusného stola sa môže zúčastniť ľubovoľný počet VL, (treba si ale uvedomiť, že čím viacej ich je, tým ťažšie sa hľadá kompromis :)). Každý diskusný stôl má svojho predsedajúceho, ktorý navrhuje témy a moderuje diskusiu a prípadne zapisovateľa, ktorý výsledné myšlienky zaznamenáva. Je vhodné, aby sa do diskusie zapojil každý, kto sa zúčastní, aj tu totiž platí, čím viac hláv, tým viac rozumu. Tým pádom diskusia dospeje do ideálneho stavu, že každý sa učí od každého. Pre nikoho nie sú dvere zatvorené a nikto nebude za svoj názor trestaný, nie sme predsa na skúške :)

A témy?

Ide o prvé takéto podujatie na Slovensku, preto by sme zvolili témy takpovediac "širokospektrálne". Tieto témy nájdete aj v programe. Nie sú však úplne fixné, ak niektorý z účastníkov navrhne nejakú inú tému, ktorú by rád s kolegami rozdiskutoval, je možné ju navrhnúť a môže byť po hlasovaní zaradená do diskusie.